Teckna en FöPL-försäkring

Upp till -22% rabatt*

Om du tecknar En FöPL-försäkring för första gången får du en 22-procentig nedsättning av FöPL-försäkringsavgiften under de första fyra åren. Beräkningen tar hänsyn till rätten till rabatt i försäkringspremien för hela kalenderåret. Trusters FöPL-försäkring tillhandahålls av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Truster debiterar din FöPL-avgift i samband med löneutbetalningen.

*

FöPL-försäkringen ska tecknas inom sex månader när din bruttolön är minst 8 261,71 euro under fyra månader och 12 euro inom sex månader. Med andra ord, om du arbetar som lättföretagare i mindre än fyra månader, behöver du inte teckna en FöPL-försäkring.

Kom också ihåg att om bruttolönen för oregelbundet arbete tillsammans uppgår till 8 261,71 euro under en uppföljningsperiod på minst 12 månader, teckna FöPL-försäkringen.

Dessutom är du 18–68 år och bor i Finland. Om din lättföretagarverksamhet är så liten att din FöPL-inkomst understiger minimigränsen, kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring. FöPL-försäkringen för lättföretagare med ålderspension enligt arbetspensionslagen är också frivillig. Frivillig försäkring kan sägas upp när som helst, men inte retroaktivt. Dessutom kan frivillig försäkring inte inledas retroaktivt.

Teckna en FöPL-försäkring