{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Täyttyykö työssäoloehto kevytyrittäjyydessä? ", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Mitä jos kevytyrittäjä ei enää saakaan töitä? Trusterin kevytyrittäjänä olet monella tavalla hyvässä asemassa. Voit kokeilla helposti seuraavaa ideaa tai tehdä nopeita ratkaisuja, jos kauppa ei käy tai kevytyrittäjyys ei olekaan juttusi. Tiedämme, että asiat eivät kuitenkaan ole aina niin yksinkertaisia. Kaikenlaisiin tilanteisiin, kuten itsestä riippumattomaan työttömyyteen, kannattaa varautua hyvissä ajoin. Ainakin on hyvä tietää, miten kevytyrittäjän työttömyysturva toimii." }}, { "@type": "Question", "name": "Millainen työttömyysturva kevytyrittäjällä on?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Ilman y-tunnusta toimivan kevytyrittäjän työttömyysturva voi olla hyvin samanlainen kuin yrittäjällä. Moni luulee, ettei yrittäjä tai kevytyrittäjä voi kuulua työttömyyskassaan, mutta se ei pidä paikkaansa. Yrittäjä tai kevytyrittäjä voi yhtä lailla olla jonkin työttömyyskassan jäsen. Työttömäksi jäänyt kevytyrittäjä voi siis saada Kelan peruspäivärahaa ja työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa samalla tavalla kuin yrittäjä tai palkansaaja." } }, { "@type": "Question", "name": "Mitä työssäoloehto tarkoittaa?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Työssäoloehto määrittää sen, saatko työttömänä Kelan peruspäivärahaa ja sen lisäksi ehkä myös jonkin työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa.Palkansaajalle työssäoloehto tarkoittaa, että hän on edeltäneen 28 kuukauden aikana ollut vähintään puoli vuotta ja viikoittain vähintään 18 tuntia töissä.Yrittäjälle työssäoloehto tarkoittaa, että hän on toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta edeltäneen 48 kuukauden aikana, ja on sinä aikana myös ansainnut riittävästi. Kevytyrittäjää kuitenkin koskee useimmiten palkansaajan työssäoloehto." } }, { "@type": "Question", "name": "Täyttyykö työssäoloehto sivutoimisella kevytyrittäjällä?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Se riippuu siitä, mitä teet kevytyrittäjyyden lisäksi. Jos käyt kokopäivätöissä ja teet sivukeikkaa kevytyrittäjänä, työssäoloehto tietysti täyttyy. Kuulut ehkä myös päivätyösi kautta johonkin työttömyyskassaan, jolloin saat työttömyyden sattuessa ansiosidonnaista päivärahaa. Jos toimit kevytyrittäjänä opiskelujen ohella tai muuten vain pienimuotoisesti, työssäoloehto ei täyty. Silloin et myöskään voi saada peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista. Jos haluat parantaa työttömyysturvaasi, harkitse liittymistä palkansaajien työttömyyskassaan." } }, { "@type": "Question", "name": "Mitä jos työssäoloehto ei täyty?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Jos työssäoloehto ei täyty ja päivärahat jäävät saamatta, voit hakea Kelan työmarkkinatukea. Voit saada työmarkkinatukea myös esimerkiksi silloin, kun olet opiskelujen jälkeen vasta tulossa työelämään tai kun olet jo saanut 400 päivän ajan peruspäivärahaa ja ansiosidonnaista, eikä töitä ole vielä löytynyt. Tulosi, ja joskus myös vanhempiesi tulot, vaikuttavat työmarkkinatuen määrään." } }, { "@type": "Question", "name": "Miten päätoiminen kevytyrittäjä voi parantaa työttömyysturvaansa?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Voit tehdä samoja asioita kuin yrittäjä tekisi. Voit ottaa yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen ja liittyä yrittäjäkassan jäseneksi. Pidä huolta siitä, että YEL-vakuutus on riittävä, koska jos jäät työttömäksi, ansiopäivärahan määrä perustuu ilmoittamaasi YEL-työtuloon." } }, { "@type": "Question", "name": "Katkaistaanko työttömyystuki, jos teen työttömänä työnhakijana töitä kevytyrittäjänä?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text":"Työttömyysturvajärjestelmä ei onneksi ole niin jyrkkä. Neljän ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana voit tehdä töitä niin paljon kuin haluat. Voit saada samalla myös työttömyystukea, mutta tuloihisi soviteltuna.Neljän kuukauden jälkeen TE-toimisto selvittää tilanteesi uudelleen. Jos teet TE-toimiston mielestä työtä sivutoimisesti, saat edelleen soviteltua työttömyystukea. Jos TE-toimisto katsoo, ettet voisi ottaa vastaan kokopäivätyötä kevytyrittäjyyden lisäksi, sinut tulkitaan päätoimiseksi yrittäjäksi, etkä saa enää tukia.Jos teet silloin tällöin eri tilaajille satunnaisia hommia, niistä ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistoon. Keikkatyö tuo myös mukavaa vaihtelua arkeen. Ehkä saat työkeikalla oivalluksen tai uuden idean, jonka toimivuutta voisit kokeilla kevytyrittäjänä laajemminkin?"} }] }
Meddelande om cookies
Genom att acceptera alla cookies säkerställer du bästa möjliga användarupplevelse. Läs mer om cookies och hur du använder dem eller ändrar dina cookieinställningar.

Är anställningsvillkoren uppfyllda i lätt entreprenörskap?

Dela det här inlägget
Lyssna på Spotify-bild som används för att lyssna artikel som podcast

Tänk om en lätt entreprenör inte kan få ett jobb längre? Som lätt entreprenör på Truster är du i en bra position på många sätt. Du kan enkelt prova följande idé eller fatta snabba beslut om du inte kan göra affärer eller lätt entreprenörskap är inte din sak. Vi vet dock att saker och ting inte alltid är så enkla. Alla typer av situationer, såsom självarbetslöshet, bör förberedas i god tid. Det är åtminstone bra att veta hur arbetslöshetstrygghet fungerar för lätta företagare.

Vilken typ av arbetslöshetstrygghet har en lätt företagare?

Arbetslöshetsförsäkring för lätta företagare utan företags-ID kan vara mycket lik en företagares. Många tror att en företagare eller en lätt företagare inte kan tillhöra en arbetslöshetskassa, men det är inte sant. En företagare eller en lätt företagare kan också vara medlem i en arbetslöshetskassa. Med andra ord kan en lätt företagare som blivit arbetslös få FPA:s grundläggande dagpenning och arbetsrelaterad dagpenning som betalas ut av arbetslöshetskassan på samma sätt som en företagare eller anställd.

Vad innebär anställningsvillkoret?

Anställningsvillkoret avgör om du är arbetslös och får FPA:s grundläggande dagpenning och dessutom kanske också arbetsrelaterad dagpenning som betalas ut av en arbetslöshetskassa.

För en anställd innebär anställningsvillkoret att han under de senaste 28 månaderna har tillbringat minst sex månader och veckovis minst 18 timmar på jobbet.

För en företagare innebär anställningsvillkoret att han har varit företagare i minst 15 månader under de senaste 48 månaderna, och har också tjänat tillräckligt under den perioden. En lätt företagare omfattas dock oftast av arbetstagarens anställningsvillkor.

Kommer anställningsvillkoren att uppfyllas av en deltidsentreprenör?

Det beror på vad du gör förutom lätt entreprenörskap. Om du arbetar heltid och gör ett sidojobb som lätt företagare är anställningsvillkoren naturligtvis uppfyllda. Du kan också tillhöra en arbetslöshetskassa genom ditt dagjobb, i vilket fall du får inkomstrelaterad dagpenning vid arbetslöshet.

Om du agerar som lätt företagare förutom att studera eller på annat sätt bara i liten skala är anställningsvillkoret inte uppfyllt. I detta fall kommer du inte heller att kunna få grundläggande dagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning. Om du vill förbättra din arbetslöshetsförsäkring kan du överväga att gå med i löneinkomsttagarens arbetslöshetskassa.

Vad händer om anställningsvillkoren inte uppfylls?

Om anställningsvillkoret inte uppfylls och dagpenningen inte tas emot kan du ansöka om FPA:s arbetsmarknadsstöd. Du kan också få arbetsmarknadsstöd, till exempel när du precis har kommit in i arbetslivet efter studierna, eller när du redan har fått grundläggande dagpenning och inkomstrelaterad inkomstrelaterad dagpenning i 400 dagar, och inget arbete ännu har hittats. Din inkomst, och ibland dina föräldrars inkomst, påverkar mängden arbetsmarknadsstöd.

Hur kan en ljusföretagare på heltid förbättra sin arbetslöshetssäkerhet?

Du kan göra samma saker som en entreprenör skulle göra. Du kan ta ut pensionsförsäkringar för egenföretagare, dvs. YEL-försäkring, och bli medlem i egenföretagarfonden. Se till att YEL-försäkringen är tillräcklig, för om du blir arbetslös baseras inkomstrelaterad dagpenning på den YEL-inkomst du har rapporterat.

Kommer arbetslöshetsersättningen att skäras av om jag arbetar som arbetslös arbetssökande som lätt företagare?

Lyckligtvis är systemet för arbetslöshetsförsäkring inte så strikt. Under de första fyra månaderna av arbetslösheten kan du arbeta så hårt du vill. Samtidigt kan du också få arbetslöshetsersättning, men justerat för din inkomst.

Efter fyra månader kommer TE-byrån att granska din situation på nytt. Om TE-byrån anser att du arbetar deltid kommer du att fortsätta att få justerat arbetslöshetsstöd. Om TE-byrån anser att du inte kan acceptera heltidsarbete utöver lätt företagande kommer du att betraktas som företagare på heltid och kommer inte längre att få bidrag.

Om du ibland arbetar tillfälligt för olika prenumeranter behöver du inte rapportera dem till TE-byrån. Gig-arbetet medför också en fin förändring i vardagen. Kanske får du en insikt eller en ny idé på jobbet, vars funktionalitet du kan prova som ljusentreprenör mer allmänt?


Relevanta artiklar

Snabbare lön

→ våra priser
En riktig ballong
0% serviceavgift
Vänster talbubbla
Bästa mobilappen
Vänster talbubbla
Kundservice
Truster användare: Gästfrihet arbetareTruster användare: Office WorkerTruster användare: AnställdTruster användare: Konsult

Jämföra faktureringstjänster

Truster inkluderar alla tjänster du behöver för att använda faktureringstjänsten och omfattande ansvars- och olycksfallsförsäkring.

Truster är alltid en prisvärd faktureringstjänst som lämpar sig för både startande lättföretagare och heltidsljusentreprenörer. Välj alltid den som passar dig bäst. För dig som tar ut mycket Truster 49 € / månad är det bästa faktureringstjänstalternativet. Du kan till och med skapa din egen onlinebutik via oss utan att starta ett företag. Dessutom kan du acceptera kortbetalningar via vår tjänst. Jämför vår prislista med andra faktureringstjänster. Vi är billigast!