{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Tarvitseeko kevytyrittäjä YEL-vakuutuksen?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"<strong>Kevytyrittäjän täytyy vakuuttaa itsensä YEL:n mukaan, jos toiminta kestää vähintään neljä kuukautta ja YEL-työtulo eli työpanoksen arvo on vähintään 8 261,71 euroa vuodessa.</strong>"}},{"@type":"Question","name":"Tarvitsenko kevytyrittäjän YEL-vakuutuksen vaikka teen töitä epäsäännöllisesti?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Epäsäännöllinen, mutta toistuva kevytyrittäjyys <strong>edellyttää YEL-vakuutuksen ottamista</strong>, mikäli palkka on 12 kuukauden ajan jaksolla vähintään 8 261,71 euroa. Aikaa ei lasketa kalenterivuoden, vaan 12 kuukauden jaksossa, jonka aikana YEL-vakuuttamisen ehdot täyttyvät."}},{"@type":"Question","name":"Miten voin ottaa YEL-vakuutuksen?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"<strong>le yhteydessä asiakaspalveluumme YEL-vakuutuksen ottamiseksi</strong>. Aloittava yrittäjä saa 22% alennuksen maksuista ensimmäiset 48-kuukautta."}},{"@type":"Question","name":"Voiko kevytyrittäjä liittyä työttymyyskassaan?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Kevytyrittäjä voi liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi, jos YEL-työtulo on vähintään 13 247 euroa vuodessa. Katso tästä lisää yrittäjäkassan sivuilta."}},{"@type":"Question","name":"Milloin aloittavan kevytyrittäjän tulee ottaa YEL-vakuutus?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"YEL-vakuutus tulee ottaa kuuden kuukauden kuluessa, kun kevytyrittäjä työtulosi on vähintään 8 261,71 euroa yli neljän kuukauden aikana ja 12 kuuden sisällä. Eli jos teet töitä alle neljä kuukautta ei tarvitse yrittäjän YEL-vakuutusta ottaa. Muista myös mikäli epäsäännöllisten töistä yhteen laskettuna työtuloa tulee 8 261,71 euroa vähintään 12 kuukauden seurantajakson aikana ota YEL-vakuutus. Lisäksi olet 18–68-vuotias ja asut Suomessa."}},{"@type":"Question","name":"Miten määrittelen YEL työtuloni?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Määrittelyn perustana on hyvä käyttää saamaasi bruttopalkkaa. Kevytyrittäjän vähentämät kulut ja verottomia korvauksia ei lasketa työtuloon mukaan."}},{"@type":"Question","name":"Voinko ottaa YEL-vakuutuksen Trusterin laskutuspalvelussa?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Vuoden 2022 alussa tuomme laskutuspalveluumme YEL-vakuutukset. Tämän jälkeen voit hallinoida ja ottaa YEL-vakuutusta suoraan laskutuspalvelussa."}}]}
Meddelande om cookies
Genom att acceptera alla cookies säkerställer du bästa möjliga användarupplevelse. Läs mer om cookies och hur du använder dem eller ändrar dina cookieinställningar.

Behöver en lätt entreprenör YEL-försäkring?

Dela det här inlägget
Lyssna på Spotify-bild som används för att lyssna artikel som podcast

FöPL-inkomsten är värdet av en lättföretagares bidrag i euro.

Lätta företagare ska försäkra sig enligt FöPL, om verksamheten varar i minst fyra månader och FöPL-inkomsten, dvs. värdet av arbetsinsatsen, är minst 8 261,71 euro per år. FöPL-försäkringen tjänar in arbetspension för dig på ålderns höst och tar också hand om dig under sjukdom, föräldraledighet eller arbetslöshet.

FöPL-försäkringen är lagstadgad och du kan inte ersätta den med en frivillig pensionsförsäkring. Som lättföretagare sköter du din egen arbetspensionsförsäkring.

Behöver jag en lätt företagares YEL-försäkring trots att jag arbetar oregelbundet?

Oregelbundet men återkommande lättföretagande kräver att du tecknar en FöPL-försäkring om du fakturerar minst 8 261,71 euro, exklusive moms och ersättning, för en period av 12 månader. Tiden beräknas inte under kalenderåret utan under den 12-månadersperiod under vilken villkoren för FöPL-försäkringen uppfylls.

Hur kan jag teckna YEL-försäkring?

Du kan teckna försäkring direkt från vår webbplats teckna en FöPL-försäkring. Den nystartade entreprenören får 22% rabatt på avgifterna under de första fyra åren.

Kan en lätt entreprenör gå med i sin jobbförsäljning?

En lättföretagare kan bli medlem i företagarens arbetslöshetskassa om FöPL-inkomsten är minst 13 247 euro per år.

När ska en startljusföretagare teckna YEL-försäkring?

YEL-försäkringen måste tecknas inom sex månader, då din lättföretagares inkomst är minst 8 261,71 euro under fyra månader och 12 inom sex. På annat än fyra månader behöver du inte teckna en entreprenörs YEL-försäkring. Kom också ihåg om du, när du läggs ihop för oregelbundet arbete, får 8 261,71 euro i arbetsinkomst under en uppföljningsperiod på minst 12 månader för att teckna en YEL-försäkring. Dessutom är du 18–68 år och bor i Finland.

Om din företagsverksamhet är så liten att din FöPL-inkomst understiger minimigränsen, kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring. FöPL-försäkringen för företagare med ålderspension enligt arbetspensionslagen är också frivillig. Frivillig försäkring kan sägas upp när som helst, men inte retroaktivt. Dessutom kan frivillig försäkring inte inledas retroaktivt.

Vad får du med FöPL-försäkringen?

Utöver din arbetspension bestäms FöPL:s inkomstrelaterade inkomst också av sjuk- och föräldrapenning samt arbetslöshetsförmåner. Detta är viktigt att beakta vid fastställandet av FöPL:s arbetsinkomst. FöPL-försäkringen är grunden för den sociala tryggheten.

Hur definierar jag min YEL-inkomst?

Det är en bra idé att basera definitionen på den bruttolön du får. Kostnader som en lättföretagare dragit av och skattefria ersättningar ingår inte i arbetsinkomsten. Om bruttolönen överstiger 8 261,71 euro under en 12-månadersperiod, teckna FöPL-försäkringen.

Kan jag teckna YEL-försäkring på Trusters faktureringstjänst?

Ja, du kan teckna en FöPL-försäkring via oss. Vi tar också med funktionen till vår svärfar.

Varför tecknar jag en FöPL-försäkring via Truster?

Genom att teckna trusters FöPL-försäkring kan du betala FöPL bekvämt i samband med löneutbetalningen. Trusters FöPL-försäkring tillhandahålls av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo.

Relevanta artiklar

Snabbare lön

→ våra priser
En riktig ballong
0% serviceavgift
Vänster talbubbla
Bästa mobilappen
Vänster talbubbla
Kundservice
Truster användare: Gästfrihet arbetareTruster användare: Office WorkerTruster användare: AnställdTruster användare: Konsult

Jämföra faktureringstjänster

Truster inkluderar alla tjänster du behöver för att använda faktureringstjänsten och omfattande ansvars- och olycksfallsförsäkring.

Truster är alltid en prisvärd faktureringstjänst som lämpar sig för både startande lättföretagare och heltidsljusentreprenörer. Välj alltid den som passar dig bäst. För dig som tar ut mycket Truster 49 € / månad är det bästa faktureringstjänstalternativet. Du kan till och med skapa din egen onlinebutik via oss utan att starta ett företag. Dessutom kan du acceptera kortbetalningar via vår tjänst. Jämför vår prislista med andra faktureringstjänster. Vi är billigast!