👋
Hej, ljusentreprenör!
Registrera dig
Meddelande om cookies
Genom att acceptera alla cookies säkerställer du bästa möjliga användarupplevelse. Läs mer om cookies och hur du använder dem eller ändrar dina cookieinställningar.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder Tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy.

Ändra dina sekretessinställningar →

Senast uppdaterad: november 05, 2020

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord som den ursprungliga bokstaven är versaler har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma innebörd oavsett om de förekommer i singularitet eller plural.

Definitioner

I denna integritetspolicy används följande beteckningar med de åtgärder som är till för att få till del av denna integritetspolicy:

 • Konto innebär ett unikt konto skapat för dig att komma åt vår tjänst eller delar av vår tjänst.
 • Affiliate avser ett företag som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" innebär ägande av 50% eller mer av aktierna, aktieandelen eller andra värdepapper som är berättigade att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.
 • Ansökan avser det program som tillhandahålls av företaget som laddats ner av dig på alla elektroniska enheter, namngivna Truster Fabrik
 • Företag (kallas antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vår" i detta avtal) hänvisar till Truster Oy, Annanaukio 1, 00101 Helsingfors.
 • Vid tillämpningen av GDPR är företaget personuppgiftsansvarig.
 • Domäner refererar till: truster .fi, truster .works, app. truster .works och truster .shop.
 • Landsreferenser till: Finland
 • Denpersonuppgiftsansvarige , i den allmänna dataskyddsförordningen, hänvisar till företaget som den juridiska person som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
 • Enhet avser alla enheter som kan komma åt Tjänsten, till exempel en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.
 • Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar individ.
 • För GDPR avses med personuppgifter all information som rör dig såsom namn, identifikationsnummer, platsdata, onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten.
 • Tjänsten refererar till programmet.
 • Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för företagets räkning. Det avser tredjepartsföretag eller personer som är anställda av företaget för att underlätta Tjänsten, tillhandahålla Tjänsten för företagets räkning, utföra tjänster relaterade till Tjänsten eller hjälpa företaget att analysera hur Tjänsten används. Vid tillämpningen av GDPR betraktas tjänsteleverantörer som personuppgiftsbiträden.
 • Tredjepartstjänst för sociala medier hänvisar till alla webbplatser eller sociala nätverkswebbplatser genom vilka en användare kan logga in eller skapa ett konto för att använda Tjänsten.
 • Användningsdata refererar till data som samlas in automatiskt, antingen genererade av användningen av Tjänsten eller från själva tjänstinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).
 • Du avser den person som har åtkomst till eller använder Tjänsten, företaget eller annan juridisk person för vilken en sådan person använder eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.
 • Enligt GDPR (General Data Protection Regulation) kan du kallas den registrerade eller som användaren eftersom du är den person som använder Tjänsten.

Samla in och använda dina personuppgifter

Typer av insamlade data

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan innehålla, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, Stat, Provins, Postnummer, Ort
 • Personnummer
 • Bankkontonummer
 • Löneskatt
 • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när tjänsten används.

Användningsdata kan innehålla information som enhetens Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du öppnar Tjänsten via eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, ditt unika ID för din mobila enhet, IP-adressen för din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du får åtkomst till Tjänsten via eller via en mobil enhet.

Information från sociala medietjänster från tredje part

Företaget låter dig skapa ett konto och logga in för att använda Tjänsten via följande sociala medietjänster från tredje part:

 • Google (google)
 • Facebook (facebook)
 • Kvitter

Om du bestämmer dig för att registrera dig via eller på annat sätt ge oss tillgång till en tredjepartstjänst för sociala medier kan vi samla in personuppgifter som redan är kopplade till din tredjeparts sociala medietjänsts konto, till exempel ditt namn, din e-postadress, dina aktiviteter eller din kontaktlista som är kopplad till det kontot.

Du kan också ha möjlighet att dela ytterligare information med företaget via din tredjeparts sociala medietjänsts konto. Om du väljer att tillhandahålla sådan information och personuppgifter, under registrering eller på annat sätt, ger du företaget tillstånd att använda, dela och lagra den på en kontinent som överensstämmer med denna sekretesspolicy.

Information som samlas in när programmet används

När vi använder vår applikation kan vi, för att tillhandahålla funktioner i vår applikation, samla in, med ditt förhandstillstånd:

 • Information om din plats
 • Bilder och annan information från enhetens kamera- och fotobibliotek

Vi använder denna information för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst. Informationen kan laddas upp till företagets servrar och/eller en tjänsteleverantörs server eller så kan den helt enkelt lagras på din enhet.

Du kan aktivera eller inaktivera åtkomst till den här informationen när som helst, via inställningarna för enheten.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive för att övervaka användningen av vår tjänst.
 • Så här hanterar du ditt konto: för att hantera din registrering som användare av Tjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i Tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
 • För att utföra ett avtal: utveckling, efterlevnad och åtagande av köpeavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster du har köpt eller något annat avtal med oss via Tjänsten.
 • Så här kontaktar du dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra former som motsvarar elektronisk kommunikation, till exempel en mobilapplikations push-meddelanden om uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktioner, produkter eller kontrakterade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringarna, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.
 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om om du inte har valt att inte ta emot sådan information.
 • Så här hanterar du dina förfrågningar: För att delta i och hantera dina förfrågningar till oss.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan använda dina uppgifter för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av vissa eller alla våra tillgångar, oavsett om det är en pågående verksamhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänsteanvändare är bland de överförda tillgångarna.
 • För andra ändamål:Vi kan använda din information för andra ändamål, till exempel dataanalys, identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten i våra kampanjkampanjer och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för betalningsbehandling, för att kontakta dig.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan komma att dela eller överföra dina personuppgifter i samband med eller under förhandlingar om fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med affiliates: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag hedrar denna sekretesspolicy. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll hos oss.
 • Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i de offentliga utrymmena med andra användare kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför. Om du interagerar med andra användare eller registrerar dig via en tredjepartstjänst för sociala medier kan dina kontakter på tredjepartstjänsten för sociala medier se ditt namn, din profil, dina bilder och din beskrivning av din aktivitet. På samma sätt kan andra användare visa beskrivningar av din aktivitet, kommunicera med dig och visa din profil.
 • Med ditt samtycke: Vi kan avslöja dina personuppgifter för något annat ändamål med ditt samtycke.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Bolaget kommer även att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata sparas i allmänhet under en kortare tid, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Dina uppgifter, inklusive personuppgifter, behandlas på Bolagets operativa kontor och på andra platser där de inblandade parterna i behandlingen är belägna. Det innebär att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna skiljer sig från dem från din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av att du har informerat om sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om företaget är involverat i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning kan dina personuppgifter komma att överföras. Vi kommer att tillhandahålla meddelande innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Andra rättsliga krav

Företaget kan lämna ut dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en rättslig skyldighet
 • Skydda och försvara bolagets rättigheter eller egendom
 • Förebygga eller utreda eventuella kritiker i samband med Tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för Användare av Tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot rättsligt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter

Tjänsteleverantörer har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 • Google Analytics
 • Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google och som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder de uppgifter som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Dessa data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda insamlade data för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.
 • Du kan välja bort vissa Google Analytics-funktioner via dina inställningar för mobila enheter, till exempel inställningarna för enhetsannonsering eller genom att följa anvisningarna från Google i deras sekretesspolicy.
 • Mer information om Googles sekretesspraxis finns på webbsidan Googles sekretess - och villkor.
 • Brandbas
 • Firebase är en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc.
 • Du kan välja bort vissa Firebase-funktioner via dina inställningar för mobila enheter, till exempel dina enhetsannonseringsinställningar eller genom att följa anvisningarna från Google i deras sekretesspolicy.
 • Vi uppmuntrar dig också att granska Googles policy för att skydda dina data.
 • Mer information om vilken typ av information Firebase samlar in finns på webbsidan Hur Google använder data när du använder våra partners webbplatser eller appars webbsida.

Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalda produkter och/eller tjänster inom Tjänsten. I så fall kan vi använda tredjepartstjänster för betalningsbehandling (t.ex. betalningsprocessorer).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortsuppgifter. Den informationen tillhandahålls direkt till våra tredjepartsbehandlare vars användning av dina personuppgifter regleras av deras integritetspolicy. Dessa betalningsprocessorer följer de standarder som fastställts av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam insats av varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-kraven hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

GDPR-sekretess

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt GDPR

Vi kan behandla personuppgifter på följande villkor:

 • Samtycke: Du har gett ditt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
 • Utförande av ett kontrakt: Tillhandahållande av personuppgifter är nödvändigt för att ett avtal med dig ska ingås och/eller för eventuella förhandsförpliktelser.
 • Rättsliga skyldigheter: Behandling av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som företaget är föremål för.
 • Vitala intressen: Behandling av personuppgifter är nödvändig för att skydda dina vitala intressen eller för en annan fysisk person.
 • Allmänna intressen: Behandling av personuppgifter är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som är intjänad i företaget.
 • Legitima intressen: Behandling av personuppgifter är nödvändig för de legitima intressen som företaget eftersträvar.

Under alla omständigheter kommer företaget gärna att hjälpa till att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om kommissionen av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Dina rättigheter enligt GDPR

Företaget åtar sig att respektera sekretessen för dina personuppgifter och att garantera att du kan utöva dina rättigheter.

Du har rätt enligt denna integritetspolicy, och enligt lag om du befinner dig inom EU, Thu:

 • Begär tillgång till dina personuppgifter. Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet Kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig. Detta gör det också möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Begär rättelse av de personuppgifter som vi har om dig. Du har rätt att få ofullständig eller ofullständig information Som vi har om dig korrigerad.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter. Denna rättighet finns där vi förlitar oss på ett legitimt intresse som rättslig grund för vår behandling och det är något med din speciella situation, vilket gör att du vill invända mot vår behandling av dina personuppgifter på denna grund. Du har också rätt att invända där vi behandlar dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.
 • Begär radering av dina personuppgifter. Du har rätt att be oss radera eller ta bort personuppgifter när det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dem.
 • Begär överföring av dina personuppgifter. Vi kommer att tillhandahålla dig, eller till en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format. Observera att denna rätt endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav oss samtycke till att använda eller där vi använde informationen för att fullgöra ett avtal med dig.
 • Dra tillbaka ditt samtycke. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kan ge dig tillgång till vissa specifika funktioner i Tjänsten.

Utöva dina dataskyddsrättigheter enligt GDPR

Du kan utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse, avbokning och motstånd genom att kontakta oss. Observera att vi kan be dig verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Om du gör en begäran kommer vi att göra vårt bästa för att svara dig så snart som möjligt.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet i EES.

Dina integritetsrättigheter i Kalifornien (Kaliforniens Shine the Light lag)

Under Kalifornien civil kodifierar delar upp 1798 (Kalifornien glans Light kan invånare i Kalifornien med en etablerad affärsrelation med oss begära information en gång om året om att dela sina personuppgifter med tredje part för tredje parts direktmarknadsföringsändamål.

Om du vill begära mer information under California Shine the California Shine Light och om du är bosatt i Kalifornien kan du kontakta med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Kaliforniens integritetsrättigheter för minderåriga användare (California Business and Professions Code Section 22581)

California Business and Professions Code Section 22581 tillåter invånare i Kalifornien under 18 år som är registrerade användare av onlinewebbplatser, tjänster eller applikationer att begära och få borttagning av innehåll eller information som de offentligt har publicerat.

För att begära borttagning av sådana uppgifter, och om du är bosatt i Kalifornien, kan du kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera den e-postadress som är kopplad till ditt konto.

Var medveten om att din begäran inte garanterar fullständig eller omfattande borttagning av innehåll eller information som publiceras online och att lagen kanske inte tillåter eller kräver borttagning under vissa omständigheter.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på webbplatser eller tjänster från tredje part.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan då och då uppdatera vår integritetspolicy. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/ eller ett framträdande meddelande på vår tjänst, innan ändringen träder i kraft och uppdatera datumet "Senast uppdaterad" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du är lydig att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss.


Beräkna lönen för en lätt entreprenör med en lönekalkyler

Vi betalar din lön efter att din kunds betalning har anlänt eller på den lönedag du väljer. Du kan också välja Direktlön, i vilket fall du får lönen till ditt konto samma dag utan att vänta på fakturans förfallodatum. Lönen kan också lämnas att höjas senare. Truster I 49 €/månadsplanen betalar du inte en separat serviceavgift för faktureringsbeloppet. Vår lättföretagares lönekalkyler berättar din lön Truster Light tjänst.

Belopp till faktura

2 750 €

Skattesats

32 %

Betala snabbare till ett konto

Belopp som ska betalas in på ditt konto

€1,987.50

Serviceavgiften som ska dras av från faktureringsbeloppet beror på planen. Truster Light paketet är det 3,99%. Beloppet påverkas av olycksfallsförsäkringsavgiften och reseersättningen. Direktlönetillägget är +5%. Truster och Truster Det finns ingen serviceavgift eller separat olycksfallsförsäkringspremie i pro-paketen. Lönekalkyler räknas Truster Light enligt paketet. Kolla in våra andra diskar också.

Tack! Din inlämning har mottagits!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.