Meddelande om cookies
Genom att acceptera alla cookies säkerställer du bästa möjliga användarupplevelse. Läs mer om cookies och hur du använder dem eller ändrar dina cookieinställningar.
👋
Hej, ljusentreprenör!
Registrera dig

Villkor för dragningar

Läs de giltiga lotterivillkoren.

Senast uppdaterad: 28 december 2021

HÄRSKAR AV RACEN

1. TÄVLINGSARRANGÖR

Organisatör: Truster Aktiebolag

Y-kod: 1772129-3

Adress: Annanaukio 1, 00101 Helsingfors

2. START- OCH SLUTDATUM FÖR TÄVLINGEN OCH STÖDBERÄTTIGANDE TILL DELTAGANDE

Du kan delta i lotteriet genom att gilla och följa trusterns lotteriinlägg på sociala medier (utgivningsdatum 28.12.2021). Det är möjligt att delta i lotteriet mellan 28 december 2021 och 3 januari 2022. Vinnarna meddelas personligen efter dragningen via telefon eller e-post.

Alla personer över 18 år som bor i Finland, utom Arrangörens anställda som har deltagit i planeringen, förberedelserna eller genomförandet av tävlingen och deras familjemedlemmar, får delta i tävlingen. Om deltagaren i lotteriet har anledning att misstänka bedrägeri eller deltagande i strid med dessa regler, ska arrangören ha rätt att avslå deltagandet.

3. VINNARE AV VAL OCH TIMING

Vinnarna kommer att dras bland alla som har följt sociala medier från lotteripublikationen. Dragningen utförs av en delegat till Organisatören. Vinnarna publiceras den 2 januari 2022. Vinnarna meddelas om vinsten personligen via telefon eller e-post. Om en deltagare har lämnat oriktiga eller ofullständiga kontaktuppgifter eller om ett prismeddelande eller pris inte kan levereras till vinnaren under tre (3) dagar, eller av andra skäl än de som härrör från Arrangören, är arrangören inte skyldig att leverera priset till sin vinnare, men kan återkallas igen.

FJÄRDE PRIS

Priset för dragningen är fem (5) pjäser Truster 49 €/månad av servicepaket för 2022. Deltagare i lotteriet kan vinna en (1) pc per person.

5. REGLERNA SKALL GÄLLA FÖR ALLA DELTAGARE

Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagarna att följa dessa regler och Arrangörens beslut. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna. Om sådana ändringar måste göras kommer dessa tävlingssidor att tillkännages.

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Arrangören behandlar deltagarnas uppgifter endast i syfte att genomföra tävlingen och lotteriet och tilldela priset. Deltagarnas uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part och kommer inte att användas för direktmarknadsföring utan deltagarens samtycke.

7. OFFENTLIGGÖRANDE AV VINNARNAS NAMN

När vinnarna av lotteriet publiceras får förnamnsinformationen och orten som rapporterats av deltagaren publiceras.

8. ARRANGÖRENS OCH DELTAGARENS ANSVAR I TÄVLINGEN

Arrangören ansvarar för eventuell lotteriskatt relaterad till priserna. Deltagarna ska befria Arrangören och alla andra parter från eventuella skador som orsakats eller påstås ha orsakats av deltagande i tävlingen. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna får under inga omständigheter överstiga värdet eller beloppet för de priser som nämns i dessa regler.

Arrangören får inte hindras av problem eller hinder för deltagande i tävlingen eller mottagande av ett pris på grund av IT-skäl. Det är vinnarens ansvar att bära alla andra kostnader i samband med mottagandet eller genomförandet av priset.

9. RÄTT TILL MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS INOM RAMEN FÖR KONKURRENS

Rättigheterna till materialet relaterat till kampanjen och lotteriet tillhör lotteriarrangören. Deltagaren garanterar att han eller hon har skapat material som han eller hon har lämnat in till tävlingen och är ansvarig för att det eller dess utnyttjande inte bryter mot eller på annat sätt bryter mot lagen, god praxis, tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

10. ANDRA VILLKOR

Genom att delta i tävlingen samtycker deltagaren till att följa dessa regler och de beslut som Arrangören fattar i enlighet med dem, samt att följa villkoren för alla tjänster som kan vara kopplade till tävlingen oberoende av Arrangören, till exempel Facebook, Twitter, YouTube eller Instagram. Inga tävlingar som anordnas av Organisatören på Facebook eller Instagram organiseras, stöds eller sponsras av Facebook eller Instagram.

Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande till tävlingen, dess regler, priser, tid eller andra faktorer som påverkar genomförandet av tävlingen.

Beräkna lönen för en lätt entreprenör med en lönekalkyler

Vi betalar din lön efter att din kunds betalning har anlänt eller på den lönedag du väljer. Du kan också välja Direktlön, i vilket fall du får lönen till ditt konto samma dag utan att vänta på fakturans förfallodatum. Lönen kan också lämnas att höjas senare. Truster I 49 €/månadsplanen betalar du inte en separat serviceavgift för faktureringsbeloppet. Vår lättföretagares lönekalkyler berättar din lön Truster Light tjänst.

Belopp till faktura

2 750 €

Skattesats

32 %

Betala snabbare till ett konto

Belopp som ska betalas in på ditt konto

€1,987.50

Serviceavgiften som ska dras av från faktureringsbeloppet beror på planen. Truster Light paketet är det 3,99%. Beloppet påverkas av olycksfallsförsäkringsavgiften och reseersättningen. Direktlönetillägget är +5%. Truster och Truster Det finns ingen serviceavgift eller separat olycksfallsförsäkringspremie i pro-paketen. Lönekalkyler räknas Truster Light enligt paketet. Kolla in våra andra diskar också.

Tack! Din inlämning har mottagits!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.